นายกฯประชุมศบค.หารือก่อนตัดสินใจต่อพ.ร.ก. – คลายล็อคมาตรการคุมโควิด-19หรือไม่

นายกรัฐมนตรีประชุม ศบค. หารือเพื่อประกอบการพิจารณาต่อพ.ร.บ. และคลายล็อคมาตรการคุมโควิด-19 .หรือไม่ กระทรวงกีฬาฯเสนอผ่อนปรนออกกำลังกาย และเล่นกีฬากลางแจ้ง ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมชง งดตัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีคณะรัฐมนตรี หน่วยงานด้านความมั่นคง การสาธารสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง โดยคาดว่าการประชุมในวันนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการสาธารณสุข ในมาตรการต่างๆรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แม้จะมีอัตราการติดเชื้อที่ลดลง แต่แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารสุขส่วนใหญ่ ยังมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการผ่อนคลายมาตรการและข้อกำหนดต่างๆโดยทันทีอาจส่งผลให้การติดเชื้อกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง อีกทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ได้มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีความเห็นสอดคล้องว่าควรจะยังคงมาตรการและข้อกำหนดต่างๆไว้ก่อน

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมเชิงบูรณาการวันเดียวกันนี้ ถือเป็นการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโควิด-19  ซึ่งประเทศไทยทำได้ดีมากในระดับหนึ่ง ได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง และที่ต้องมีการพิจารณาวันนี้คือเรื่องการต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งการปรับข้อกำหนดให้มีการผ่อนผัน จะต้องให้มีเวลาเตรียมการและมีมาตรการคู่ขนานด้านการสาธารณสุข ต้องดูแลก่อนช่วงที่จะมีการปลดล็อค ซึ่งการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มา 1 เดือนเต็มนั้น ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ทำหน้าที่ยังเต็มที่ทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ แต่ก็มาเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ วันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอที่ส่งมายังภาครัฐ เป็นความร่วมมือของประชาชนจากทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ซึ่งสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากที่มีการแพร่ระบาดหลังจากนี้

 

“สิ่งที่ผมจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในวันเดียวกันนี้ คือแนวทางการผ่อนปรนภายหลังจากที่มีการขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยแผนต่างๆ จะยึดตามหลักการสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก เป็นหลักในการดำเนินการ สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือเรื่องการเยียวยาที่หลายฝ่ายไม่เพียงพอ” นายกรัฐมนตรีกล่าว

กระทรวงวัฒนธรรมเสนองดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยก่อนการประชุม ว่า ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ก็จะมีการรับฟังและประเมินสถานการณ์จากฝ่ายสาธารณสุขและด้านความมั่นคง ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจะมีข้อเสนอซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะเสนอให้งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากไม่รวมตัวกัน

 

แต่ทางกระทรวงก็จะพิจารณาและประเมินดูตามกลุ่มจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่มีการผ่อนคลายมาตรการลงบ้างแล้วก็อาจจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมในเรื่องการเวียนเทียน โดยจะจัดกิจกรรมให้เว้นระยะห่าง เพราะถือเป็นพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาแต่ทั้งหมดก็จะขอข้อมูลและการประเมินสถานการณ์จากสาธารณสุขก่อนว่ามีความเห็นอย่างไร

 

รมว.สาธารณสุขย้ำต้อง Social Distance จนกกว่าโรคจะหยุดระบาดหรือมีวัคซีน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการประชุม ศบค.วันนี้ ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมด้วย ส่วนจะมีแนวโน้ม ขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ ให้รอฟังจาก ศบค.

 

ส่วนหากจะมีการขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะพยายามทำให้ดีขึ้นทุกวัน ยังคงเข้มงวดมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน คัดกรอง คัดแยก และ รักษา ก็ยังทำได้ดีอยู่  แม้วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะเหลือเพียงหลักเดียว  แต่ขณะนี้ยัง ต้องการให้คงมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ work from home ต่อไป

สำหรับข้อเสนอของภาคเอกชน ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องการขอให้ผ่อนปรนมาตรการ ให้สามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ ขนส่งถึงบ้าน หรือ เดลิเวอรี่นั้น นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า ตราบใดที่โลกยังมีการระบาดและยังไม่มีวัคซีนรักษา ดังนั้นการที่จะให้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หรือเป็นสังคม ก็จะทำให้โรคกลับมาระบาดได้อีก ดังนั้น ยังต้องคงเรื่องเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distance  การสวมหน้ากากอนามัย การทำงานที่บ้าน และ การจำกัดการเดินทาง ต่อไป

 

กระทรวงกีฬาฯเสนอผ่อนปรนออกกำลังกาย และเล่นกีฬากลางแจ้ง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับรายการเจาะลึกทั่วไทยอิน

Inside Thailand ว่า ในการประชุมศูนย์บริหารโควิด-19 วันนี้ กระทรวงเสนอมาตรการด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยทุกผ่านการได้ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันการแพร่บาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นและจะให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอมาตรการผ่อนปรนทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย

1.สนามกีฬาสาธารณะกลางแจ้งหรือ Outdoor เช่นสวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานออกกำลังกาย

เน้นเป็นกิจกรรมบุคคลที่เว้นระยะ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้นและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ต้องงดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชม การเชียร์ การเข้าร่วมแข่งขัน

2.สนามกีฬากลางแจ้งเฉพาะชนิด เช่น สนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามเทนนิส

เน้นเป็นกิจกรรมบุคคลที่เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ต้องงดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชม การเชียร์ การเข้าร่วมแข่งขัน

3.สนามกีฬาในร่ม(Indoor)แบบเปิดหลังคาสูงไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น สนามแบดมินตัน ต้องงดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชม การเชียร์ การเข้าร่วมแข่งขัน

เน้นเป็นกิจกรรมบุคคลที่เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด งดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชมการเชียร์ การเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องงดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชม การเชียร์ การเข้าร่วมแข่งขัน

4.สนามกีฬาในร่วมIndoor แบบปิด เช่น สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส สนุ๊กเกอร์คลับ โบว์ลิ่ง สแต็ค ต้องงดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชม การเชียร์ การเข้าร่วมแข่งขัน

5.สนามกีฬาประเภทต่อสู้ที่ต้องสัมผัสตัว ใกล้ชิด ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน มีผู้ชม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล มวย ยูโด เทควันโด วอลเลย์บอล ต้องงดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชม การเชียร์ การเข้าร่วมแข่งขัน

6.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การชม การเชียร์ การเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยึดถือหลักปฏิบัติตามประกาศของสมาคมกีฬานั้น ๆ สำหรับกีฬามวลชน การออกกำลังกาย ให้ยึดถือแนวทางตามประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา