ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 4,306 ราย เสียชีวิต 37 ราย ปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ประเทศในทวีปแอฟริกา สกัดสายพันธุ์ “โอไมครอน”

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 4,306 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,054 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 121 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,087,009 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย หายป่วยสะสม 1,992,002 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 75,673 ราย เสียชีวิต 37 ราย

ผู้เดินทางที่มีประวัติพำนัก หรือเดินทางไปยังประเทศในทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ ในช่วง 21 วัน ก่อนเข้าราชอาณาจักรไทย ได้แก่ Botswana / Eswatini / Lesotho / Malawi / Mozambique / Namibia / South Africa / Zimbabwe)

ผู้เดินทางที่เข้ามาถึงไทยตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 3 ครั้ง ในวันที่ 0-1, 5-6 และ 12-13

ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นผู้ที่มีสัญชาติไทย)

ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

 ผู้เดินทางที่มีประวัติพำนัก หรือเดินทางไปยังประเทศในทวีปแอฟริกา ในช่วง 21 วัน ก่อนเข้าราชอาณาจักรไทย นอกเหนื่อจาก 8 ประเทศ

ผู้เดินทางที่เข้ามาถึงไทยตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ให้เข้ากักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 3 ครั้ง วันที่ วันที่ 0-1, 5-6 และ 12-13

ผู้เดินทางที่เข้ามาถึงไทยตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม 2564 ให้ เจ้าหน้าที่ติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่พำนักกรณีน้อยกว่า 14 วัน กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR

ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564