“ผักเชียงดาออร์แกนิค” วิสาหกิจชุมชนสันมหาพน ของดี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายเจริญ พิมพ์ขาลเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเกษตรอำเภอแม่แตง เยี่ยมชมการดำเนินงานของ วิสาหกิจชุมชน สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ โดยนางมุทิตา สุวรรณคำซาว ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ผลิต ชาผัก เชียงดา ภายใต้แบรนด์ กาทอง เริ่มต้นจากการสืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากตำราหมอยาพื้นบ้านของชาวเหนือ ที่นำเอาผักเชียงดา 9 ใบ ตำละเอียดแช่กับน้ำซาวข้าว ใช้ลด อาการไข้ในเด็ก และการ นำใบสดมาต้มกินแก้ปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี และงานวิจัยที่แพร่หลายในต่างประเทศ พบว่าในผักเชียงดา มีสารสำคัญ “จิมนิมิค แอซิด” มีรูปร่างคล้ายโมเลกุลน้ำตาล เมื่อบริโภคเข้าไปมีส่วนช่วยเติมเต็มตัวรับน้ำตาลบริเวณลำไส้ และช่วยป้องกันการดูดซึมน้ำตาลได้มากถึง 50 %

โดยปัจจุบัน ผักเชียงดาของ วิสาหกิจชุมชน สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ได้รับรองมาตรฐาน ออร์แกนิคของ USDA ซึ่ง เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดามากมาย อาทิเช่น ชาผักเชียงดา ผสมชะเอมเทศ ชนิดผง ,กาแฟผสมผักเชียงดา ,ผักเชียงดา ชนิดแคปซูล ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ วิสาหกิจชุมชน สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ 37 หมู่ 4 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 089-8999546

บทความที่เกี่ยวข้อง