หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด

ผลสำรวจพบคนไทยการ์ดตก สวมหน้ากากลดลงกว่า 90% โดยขอประชาชนร่วมมือกันสวมหน้ากากในสัดส่วนที่มากกว่า 90% จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ศบค. จึงขอเน้นย้ำประชาชนให้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะอยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์ป้องกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ .ขณะนี้ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากหลายประเทศที่มีความสามารถในการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน แต่ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าประเทศจะผ่อนคลาย แต่ประชาชนต้องเข้มงวด เพื่อให้สามารถปลดล็อคกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น และทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง