สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 809 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 22,058 ราย หายป่วยแล้ว 14,798 ราย เสียชีวิตสะสม 79 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 104,901,741 ราย
อาการรุนแรง 106,556 ราย
รักษาหายแล้ว 76,629,440 ราย
เสียชีวิต 2,278,440 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดสหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 27,150,457 ราย

อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 10,791,123 ราย

บราซิล 🇧🇷 จำนวน 9,339,420 ราย

รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 3,901,204 ราย

สหราชอาณาจักร 🇬🇧 จำนวน 3,871,825 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 115 จำนวน 22,058 ราย