นายกรัฐมนตรีเร่งทุกกลไกรัฐ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบรรเทาความเดือนร้อนประชาชนสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 14 ล้านคน 79,610 กองทุนทั่วประเทศ

✅พักชำระหนี้งินต้น 1 ปี

✅ลดภาระทางการเงิน

✅ลดกู้ยืมนอกระบบ

✅ประวัติชำระหนี้ดี

✅ต้องการเข้าร่วมเพื่อลดภาระชำระเงินต้น

✅กรณีมีประวัติผิดซำระหนี้ สามารถเข้าร่วมได้ หากปรากฎว่า มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ตามกำหนดโดยสุจริต