จังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือน 10 อำเภอ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในลำน้ำลำพระเพลิง ช่วงวันที่ 28 – 31 ต.ค. 64

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง ศรีบุญเรือง) ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เมืองฯ) ขอนแก่น (อ.ชนบท) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) นครราชสีมา (อ.โนนสูง คง เมืองยาง ประทาย โนนไทย โชคชัย พิมาย ปักธงชัย เมืองฯ จักราช แก้งสนามนาง เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง ชุมพวง โนนแดง) บุรีรัมย์ (อ.คูเมือง สตึก แคนดง) และศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย)

ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ เมืองฯ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน มหาราช บางปะหัน บางซ้าย ลาดบัวหลวง บ้านแพรก) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) และปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์ และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

เมื่อเวลา 22.10 น. จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่รับน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจำนวนมาก และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเกินระดับเก็บกักของอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่คลองธรรมชาติ ในช่วงวันที่ 28-31 ตุลาคม 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาจึงมีประกาศแจ้งเตือน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเอ่อล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำลำพระเพลิงให้เตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด