รัฐบาลกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รัฐบาลจึงเห็นสมควรจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ อย่างสมพระเกียรติโดยคำนึงถึงช่วงเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส่วนกลางจัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เวลา 08.30 น. มีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และเวลา 19.19 น. มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้เวลา 19.30 น. จะมีการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวนโดรน 500 ลำ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาคจะจัดกิจกรรมที่ศาลากลางหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง ส่วนต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะเป็นผู้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควร

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 13 – 22 ตุลาคมนี้ และแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีและกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 ตุลาคมนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน