เกษตร-พาณิชย์ จับมือMakro ขนผลไม้คุณภาพส่งออกนานาชนิดจากสวนเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค เล็งเพิ่มเป้าตลาดในประเทศโต 40% แก้วิกฤต COVID-19 ในตลาดจีน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลผลไม้ไทย คุณภาพดี ส่งตรงจากสวน ณ แม็คโคร สาขาสามเสน ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกร ได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิต 2565 โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผลผลิตจากผลไม้ภาคตะวันออก ที่จะมีผลผลิตออกมาประมาณ 1.1 ล้านตัน เป็นทุเรียน 7 แสนตัน เงาะ 2.1 แสนตัน และมังคุด 2.1 แสนตัน และลองกอง 1.8 หมื่นตัน โดยมีแหล่งผลิตสำคัญ คือ ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งถือเป็นฤดูกาลใหญ่ฤดูกาลแรกของปี จากนั้นจะเป็นลำไยภาคเหนือ และลงไปที่ผลไม้ภาคใต้ และจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ลำไยของภาคตะวันออก

สำหรับโครงการกระจายสินค้าออกจากแหล่งผลิต สู่ผู้บริโภค เป็น 1 ใน 18 มาตรการที่ทาง Fruit Board ได้กำหนดไว้ โดยจะส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากเดิมคือจะส่งออก 70% และบริโภคภายในประเทศ 30% แต่ปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายใหม่คือให้มีการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 40% เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้ใหญ่ที่สุดของไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง และช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสร้างรายได้อย่างมั่นคง จึงได้กำหนดเป้าหมายใหม่นี้ขึ้นมา ซึ่งโครงการการกระจายสินค้าออกจากแหล่งผลิต สู่ผู้บริโภคนี้ จะเป็นการนำผลไม้คุณภาพระดับส่งออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยมาจากสวนของเกษตรกรโดยตรง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังถือเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรของไทยด้วย