มหาดไทยสั่งปราบบ่อนพนัน – คุ้มเข้มลักลอบนำแรงงานต่างาด้าวเข้าไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำมาตรการไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมดังนี้
(1) มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
(2) มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน
(3) มาตรการงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
(4) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่
(5) ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชันหมอชนะ