สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 374 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,054 ราย หายป่วยแล้ว 9,015 ราย เสียชีวิตสะสม 70 ราย

เป็นคนไทย 🇹🇭 6 ราย สัญชาติอเมริกัน 1 ราย เยอรมัน 1 ราย อินเดีย 2 ราย
เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก สหรัฐอเมริกา 2 ราย , เยอรมนี 1 ราย , อินเดีย 2 ราย
เดนมาร์ก 1 ราย , กาตาร์ 1 ราย , มาเลเซีย 3 รายผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine , Alternative State QuarantineLocal Quarantine , Organizational Quarantine) ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 43 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 321 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ระลอกใหม่) ข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 374 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,817 ราย หายป่วยแล้ว 5,075 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 94,950,848 ราย
อาการรุนแรง 111,614 ราย รักษาหายแล้ว 67,773,937 ราย เสียชีวิต 2,030,920 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

  1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 24,306,043 ราย
  2. อินเดีย จำนวน 10,558,710 ราย
  3. บราซิล จำนวน 8,456,705 ราย
  4. รัสเซีย จำนวน 3,544,623 ราย
  5. สหราชอาณาจักร จำนวน 3,357,361 ราย
    ประเทศไทย 🇹 อยู่ในอันดับที่ 127 จำนวน 12,054 ราย