นายกรัฐมนตรี มีหนังสือแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในโอกาสพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหนังสือแสดงความยินดีถึงนายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ในโอกาสพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลาประเทศไทย) นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ได้เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ ๔๖ อย่างเป็นทางการ ในโอกาสดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีไบเดน โดยได้กล่าวถึงชัยชนะในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีไบเดนที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความหวังที่ชาวอเมริกันมอบให้กับประธานาธิบดีไบเดน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมิตรภาพไทย-สหรัฐฯ ที่มีมายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี และไทยเป็นประเทศคู่ภาคีสนธิสัญญาประเทศแรกของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไทยมีความภูมิใจในความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติ อันไม่เพียงแต่นำพาประโยชน์มาสู่ไทยกับสหรัฐฯ แต่ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองให้กับภูมิภาค

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ในขณะที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาของตนในเรื่องความแตกแยก ความขัดแย้ง และความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยภัยของโรคระบาด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกัน โดยไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีไบเดนและรัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างพลวัตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันที่ครอบคลุมหลากหลายมิติในทุกระดับ รวมทั้งแสดงความหวังที่จะได้มีโอกาสต้อนรับประธานาธิบดีไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

(ร่างคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

หนังสือแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ท่านประธานาธิบดี

          ในนามของประชาชนและรัฐบาลไทย ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อท่านในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ ๔๖ อย่างเป็นทางการ ชัยชนะของท่านด้วยคะแนนเสียงสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางความท้าทายมากมายในปัจจุบัน สะท้อนถึงความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความหวังที่ชาวอเมริกันมอบให้กับท่าน

          ด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีมายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี และในฐานะประเทศหุ้นส่วนคู่สนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย ไทยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของเราซึ่งพัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน ความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานและความร่วมมือระหว่างกันที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อไทยและสหรัฐอเมริกา และประชาชนของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคง เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

          ดังที่ท่านได้กล่าวไว้อย่างคมคายในวันก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีว่า  ‘ในการที่เราจะเยียวยาได้ เราจำเป็นต้องจดจำ’ โลกต้องให้ความสนใจกับคำพูดของท่าน เพื่อที่เราจะได้เริ่มแก้ไข เยียวยา และสมานความแตกร้าวเจ็บปวด  ทุกประเทศต่างต้องเผชิญกับปัญหาความแตกแยก ความขัดแย้ง และความเสียหายในรูปแบบต่าง  ๆ ซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยภัยจากโรคระบาด เราทุกคนต่างพยายามแสวงหาหนทางที่ดีที่สุดภายใต้บริบทและสถานการณ์เฉพาะของตน เพื่อเชื่อมช่องว่างที่แยกห่าง หาทางออกให้ความแตกต่าง และเพื่อกลับมายืนหยัดเหนือปัญหา หากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ได้สอนบทเรียนบางอย่างแก่เรา บทเรียนนั้นก็คือในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนคือการหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมมือ มิใช่หันหลังให้กัน ไทยในฐานะประเทศคู่ภาคีสนธิสัญญาประเทศแรกและเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียพร้อมที่จะเดินเคียงข้างท่านในการเดินทางครั้งนี้

         ผมมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับท่านและรัฐบาลของท่าน เพื่อเสริมสร้างพลวัตของความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ และส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ผมขอเรียนเชิญท่านและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเยือนกรุงเทพฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในอนาคตอันใกล้นี้

        ในโอกาสที่ท่านเข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และทรงเกียรตินี้ ผมขออำนวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่ดีและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจสำคัญทุกประการที่รออยู่เบื้องหน้า

ด้วยความปรารถนาดี

       พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

     นายกรัฐมนตรี