หอการค้าไทย-มัลดีฟส์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ คนรุ่นใหม่ตบเท้าเข้ารับตำแหน่ง “ชณทัต ปัทะมะภูวนดล”นั่งเลขาฯ

พลโทอนุธัช บุนนาค ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย – มัลดีฟส์ ได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย – มัลดีฟส์ ชุดใหม่ โดยนายชณทัต ปัทะมะภูวดล นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริหาร และในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในครั้งนี้ ยังมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอีกหลายท่าน อาทิเช่น นายศักดิ์ นานา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฯ และนายพศิณ เพชรจิรานน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฯ เป็นต้น

ศักดิ์ นานา
พศิณ เพชรจิรานน

ทั้งนี้ มัลดีฟส์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ประกาศนโยบาย “การท่องเที่ยวเชิงวัคซีน (Vaccine Tourism)” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศ โดยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีแก่นักท่องเที่ยวทุกคน ผ่านนโยบาย 3V คือ Visit, Vaccinate & Vacation (เข้าประเทศ, ฉีดวัคซีน และท่องเที่ยว) และยังถือเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าสำคัญๆ จากประเทศไทยหลากหลายรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น