นายกรัฐมนตรีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เที่ยวบิน SQ736 จากสิงคโปร์-ภูเก็ต ในโครงการ “Phuket Sandbox”

ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นายสุพัฒนพงษ์ พันธมีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอให้การต้อนรับ นักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ที่เดินทางมาโดยเที่ยวบิน SQ763  เส้นทางบินจากสิงคโปร์มายังจังหวัดภูเก็ต มีผู้โดยสารจำนวน 51 คน

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว “Hello” และ “How are you ?” สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนยังได้ขอถ่ายรูปและเซลฟี่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วย

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการคัดกรองนักท่องเที่ยว เข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ณ ด่านตรวจภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชยซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตทางบก)

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox) พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวประมงพื้นบ้าน ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ยังได้ร่วมงานนายกรัฐมนตรี เผยว่า งาน “ฮักไทย ฮักภูเก็ต” เป็นการส่งต่อกำลังใจและโอบกอดคนไทยด้วยความรัก ในยามที่คนไทยทุกคนต้องการกำลังใจเพื่อผ่านความท้าทายนี้ไปได้ด้วยกัน ซึ่งมาตอบรับกับโครงการ “Phuket Sandbox” ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตาม Phuket Sandbox ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต