ผู้นำแรงงานให้กำลังใจ “สุชาติ ชมกลิ่น” ขอบคุณนายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ที่ช่วยเหลือเยียวยายามวิกฤต

ผู้นำกลุ่มแรงงาน นำโดย นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าแท็กซี่ไทย นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคาร และ นางญาดา พรเพชรรัมภานายกชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นายสุชาติ ชมกลิ่นรมว.แรงงาน ในโอกาสที่ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทั้ง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ บริเวณด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศลปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าแท็กซี่ไทย กล่าวว่า ผมเองเป็นแกนนำของแท็กซี่มาโดยตลอด ได้ทำเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวง และได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน เราอยากให้คนขับรถแท็กซี่ได้เข้าสู่มาตรา 40 และท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้ทราบเรื่องจึงรับเรื่องของแท็กซี่ที่จะเป็นธุระในการแก้ไขปัญหาให้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการได้ไปบางส่วน โดยเฉพาะท่านได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กลุ่มแท็กซี่ไปแล้วเกือบ 10,000 คน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และทราบว่าท่านต้องมีภาระหน้าที่ค่อนข้างมากในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงได้มาให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีสุชาติในวันนี้

นางญาดา พรเพชรรัมภา นายกชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ทางชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครมาขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และมาให้กำลังใจท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เราในฐานะกลุ่มรากหญ้า กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเราได้โอกาสในการเข้าร่วมโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงานเพื่อจัดทำข้าวกล่องส่งแคมป์คนงาน เราเห็นการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มเรา เราจึงอยากแสดงให้สาธารณชนรับรู้ว่า เรามาให้กำลังใจและปกป้องคนดีที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ห่วงใยผู้ประกอบการร้านอาหารจากผลกระทบโควิด-19 และท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างรวดเร็วเนื่องจากพวกเราผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารได้รับผลกระทบต้องปิดกิจการกันเป็นจำนวนมาก รู้สึกดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐให้ธุรกิจเดินได้ วันนี้พวกเราจึงมาให้กำลังใจท่านเพื่อให้ท่านได้ทำงานเพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องแรงงานต่อไป