กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทย  ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น.

พยากรณ์ฝนรวมทุกๆ 24 ชม. 10 วันล่วงหน้า  จาก TMD-HPC-WRF 2021041112:  ช่วง 12 – 21 เม.ย.64 ยังมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสานด้านตะวันตก ภาคกลาง (รวม กทม.และปริมณฑล) และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกเริ่มแรงขึ้น ฝนเพิ่มขึ้น ปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง  (สีเขียว ถึงสีแดง) ยังต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อากาศยังร้อนแต่ยังไม่ถึงร้อนจัด  อากาศก็ยังมีความแปรปรวนโดยเฉพาะทิศทางลมเริ่มไม่แน่ทิศ   มวลอากาศเย็นยังมีเสริมลงมาเป็นระยะๆ (สีฟ้าๆ)  ใช้รถใช้ถนนขณะเดินทางด้วยความระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝน  (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ)