ศาลรัฐธรรมนูญชี้ 5 แกนนำกลุ่ม กปปส.พ้นจากสถานภาพความเป็น ส.ส. หลังจากต้องคำพิพากษาจำคุก

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ วันที่  8 ธันวาคม 2564 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณี 5 แกนนำ กปปส. นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐที่ถูกศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก คดีชุมนุมทางการเมือง ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.317/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายชุมพล นายอิสสระ และนายณัฏฐพล 5 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2) หรือไม่

ศาลรัฐธรมนูญชี้ว่า สมาชิกภาพของทั้ง 5 สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คือวันที่ 7 เม.ย.2564 และให้ถือว่าตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันที่อ่านคำวินิจฉัย และให้ตรา พ.ร.ก.เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน ในส่วนของ เลือกตั้งเขต และประธานสภาผู้แทนราษฏร เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ ส.ส.ที่ว่างโดยจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 7 วัน

หลังศาลรัฐธรรมนูญขี้ขาดสถานะ ส.ส. 5 อดีตแกนนำ กปปส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยมีนายชุมพล ส.ส.ชุมพร เขต 1, นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา เขต 6 รวมถึงนายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 3 คน ส่วนนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

โดยกรณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะขยับลำดับบัญชีถัดไปของแต่ละพรรค กรณีนายณัฏพล ทีปสุวรรณ ได้ยื่นลาออกจาก ส.ส.ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.2564 ขณะที่ลำดับที่จะเลื่อนแทนนายพุทธิพงษ์ คือนายต่อศักดิ์ อัศวเหม บัญชี ส.ส.ลำดับที่ 22 ส่วนบัญชีรายชื่อ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ คือ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง แทนนายอิสสระ สมชัย

ส่วน ส.ส.เขตเลือกตั้ง ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพใน จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 และ จ.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 คาดว่าจะเป็นวันที่ 16 ม.ค.นี้ ซึ่งชุมพร เขต 1 เดิมนายจุมพลได้เป็น ส.ส. ด้วยคะแนนเลือกตั้ง 42,683 คะแนน รองลงมา คือนายชวลิต อาจหาญ คู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้คะแนน 31,219 คะแนน

ขณะที่เขต 6 สงขลา นายถาวร ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 28,465 โดยคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 2 คือ นายสมปอง บริสุทธิ์ ได้คะแนน 19,317