ประกาศความสำเร็จ! การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 65 ของไทย รัฐบาลขอบคุณทุกหน่วยงาน และ ปชช. ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. แถลงข่าวในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ

นายกฯ กล่าวว่าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 จบลงแล้ว “ด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม” ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปคทั้งหมด

โอกาสนี้ มีการ “รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2022” และร่วมรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok goals on BCG) ได้สำเร็จ นอกจากนี้ได้เปิดตัวเว็บไซต์ bangkokgoals.apec.org อีกด้วย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG นั้น ดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” มีผลลัพธ์ ดังนี้

• “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์” : เอเปคได้เดินหน้าสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก FTAAP ผลงานที่เป็นรูปธรรม คือ จัดทำแผนงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ ๆ
• “เชื่อมโยงกัน” : เอเปคได้ฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความพร้อมรับมือวิกฤติใหม่ในอนาคต
• “สู่สมดุล” : ผู้นำเอเปคทุกคนได้ร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” วางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รัฐบาล “ขอบคุณ” เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ รวมทั้ง ปชช. คนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับผู้นำ ผู้ร่วมประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจากทั่วโลก

สำหรับผลลัพธ์ที่ได้จากทุกการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย


ที่มา ….ไทยคู่ฟ้า