สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 230 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 11,680 รายหายป่วยแล้ว 8,906 ราย เสียชีวิตสะสม 70 ราย

เป็นคนไทย 🇹18 ราย สัญชาติอังกฤษ 1 ราย ไนจีเรีย 1 ราย ตุรกี 🇹🇷 1 รายเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
เยอรมนี 3 ราย , กาตาร์ 1 ราย , 🇪🇹 เอธิโอเปีย 1 ราย รัสเซีย 1 ราย , สหรัฐอเมริกา 1 ราย
สหราชอาณาจักร 7 ราย , ตุรกี 6 ราย , มาเลเซี่ย 1 รายผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้(State Quarantine , Alternative State Quarantine
Local Quarantine)

ข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 16 มกราคม 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 230 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,443 ราย หายป่วยแล้ว 4,966 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย