ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 829 ราย พบจากการตรวจเชิงรุก 731 ราย ในจังหวัดสมุทรสาคร  722 ราย

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19(ศบค.) แถลงสถานการณ์การ ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 829 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 822 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ 91 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 731 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค(Quarantine) 7 ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม 18,782 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 16,323 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 9,284 ราย รักษาหายแล้ว 11,615 ราย เหลือรักษาอยู่ 7,090 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมที่ 77 ราย โดยผู้ป่วยในการระบาดรอบใหม่สะสม 14,545 ราย และเสียชีวิตสะสม 17 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบบริการฯ 91 ราย พบใน สมุทรสาคร 79 ราย เป็นชาวเมียนมา 44 ราย คนไทย 34 รายกัมพูชา 1 ราย กทม. 6 ราย และนครปฐม นนทบุรี ขอนแก่น ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม จังหวัดละ 1 ราย ส่วนการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 731 ราย พบใน สมุทรสาคร 722 ราย ชาวเมียนมา 680 ราย คนไทย 42 ราย มหาสารคาม 4 ราย และ กทม. ชลบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรสงคราม จังหวัดละ 1 ราย