สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศผู้ป่วยรายใหม่ 170 ราย  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,927 ราย  หายป่วยแล้ว 26,154 ราย  เสียชีวิตสะสม 86 ราย

ประกาศผู้ที่เดินทางไปตลาดในพื้นที่บางแค ได้แก่

1.ตลาดสิริเศรฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)  2. ตลาดศูนย์การค้าบางแค 3. ตลาดกิตติ 4. ตลาดภาสม

5. ตลาดใหม่บางแค 6. ตลาดวันเดอร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.-13 มี.ค.64 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตบางแค ลงพื้นที่ ตรวจเชิงรุก เก็บตัวอย่างน้ำลาย (Pooled Saliva Samples) จากผู้ค้าย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ รวมจำนวน 1,400 คน นำตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำเจ้าของตลาด ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ค้าในการป้องกันและดำเนินมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  ยอดผู้ติดเชื้อรวม 120,042,087 ราย

อาการรุนแรง 89,207 ราย  รักษาหายแล้ว 96,580,139 ราย เสียชีวิต 2,659,118 ราย

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 30,043,662 ราย

2. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 11,439,250 ราย

3. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 11,358,644 ราย

4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 4,380,525 ราย

5. สหราชอาณาจักร 🇬🇧 จำนวน 4,253,820 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 112 จำนวน 26,927 ราย