อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำกลับบ้านสงกรานต์สวม “หน้ากาก” ป้องกันแพร่เชื้อโควิดให้ผู้สูงอายุในครอบครัว ขณะนี้ประชาชนการ์ดเริ่มตกสวมหน้ากากเหลือเพียงร้อยละ 74.5 ย้ำฉีดวัคซีนโควิดแล้วมีโอกาสติดเชื้อได้ ยังต้องใส่หน้ากาก

ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 และประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 32 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 26 ราย มาจากต่างประเทศ 19 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 103 ราย การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 28 มีนาคม 2564 มีผู้รักษาหายแล้ว 23,062 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,401 ราย และเสียชีวิตสะสม 34 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทยอายุ 75 ปี มีโรคประจำตัวไทรอยด์ ไขมันในเลือดสูง เนื้องอกต่อมใต้สมอง และเป็นผู้ป่วยติดเตียง พักอาศัยใน กทม. มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว

          “ผู้สูงอายุนอนติดเตียงไม่ได้ออกไปไหน โอกาสติดเชื้อจึงเกิดจากคนในครอบครัวหรือผู้ที่มาเยี่ยม ดังนั้น ช่วงสงกรานต์นี้ที่ลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ขอให้ใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที” นายแพทย์โอภาสกล่าว

          ส่วนกรณีตลาดย่านบางแค หลังจากมีมาตรการปิดตลาด ปรับปรุงสุขาภิบาล ฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก และตรวจหาเชื้อผู้ค้าและแรงงานเพื่อทำบัตรเข้าออกตลาด ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ส่วนการตรวจหาเชื้อเชิงรุกรอบนอกตลาดหลายหมื่นคน พบอัตราการติดเชื้อต่ำ ถือว่าอยู่ในการควบคุม อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แผงขายไม่ได้จัดหมวดหมู่ มีทางเข้า-ออกตลาดหลายทาง พนักงานเก็บเงินห้องน้ำและพนักงานรักษาความปลอดภัยติดเชื้อจากการสัมผัสคนจำนวนมาก และยังพบ 1 ใน 3 ของคนในตลาดยังใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง เช่น ใส่ไว้ใต้คาง พูดคุยใกล้ชิดกัน มีการร้องตะโกน ถ่มน้ำลาย จึงต้องขอความร่วมมือตลาดทุกแห่งทุกจังหวัดปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย

          ส่วนกรณีการจัดงานสาดสีที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่สีเขียว สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่กิจกรรมที่มีคนรวมตัวจำนวนมากต้องมีการขออนุญาตจากท้องถิ่น และจัดตามหลักชีวิตวิถีใหม่ ได้แก่ สวมหน้ากาก  เว้นระยะห่าง มีการวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ เบื้องต้นพบว่าได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมแล้ว แต่อาจยังขาดการกำกับควบคุมใกล้ชิด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปกำกับดูแลแล้ว โดยพื้นที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

          ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลสำรวจดีดีซีโพลวันที่ 9-22 มีนาคม 2564 พบว่า การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีไข้ และอาการทางเดินหายใจลดลงจากร้อยละ 95 เหลือเพียงร้อยละ 84.6 และถ้าไม่มีไข้ และอาการทางเดินหายใจ การสวมหน้ากากอนามัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 74.5 สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ(อว.) ที่ใช้ระบบ AI สำรวจการใส่หน้ากากอนามัยพบว่าพื้นที่ กทม. ใส่หน้ากากอนามัยถูกต้องลดลงเหลือร้อยละ 94.36 ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนยังให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นี้ที่จะมีการเดินทางขอให้สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ และสวมให้ถูกต้องโดยสวมครอบทั้งปากและจมูก

          สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 150,107 โดส แบ่งเป็นฉีดเข็มแรกแล้ว 130,187 ราย ฉีดครบ 2 เข็ม 19,920 ราย ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยวัคซีนทั้งของซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้าถือว่ามีความปลอดภัยสูง ยังไม่มีผู้ใดแพ้รุนแรงและเสียชีวิต ส่วนกรณีข่าวหญิงอายุ 29 ปี ขายอาหารทะเลที่ตลาดกิตติ เขตบางแค กทม. รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังตรวจพบการติดเชื้อ ในขณะที่อยู่ในสถานที่กักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากการสอบสวนโรคพบประวัติเสี่ยงค้าขายในตลาดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด จึงมีโอกาสสูงที่ได้รับเชื้อก่อนฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าแม้จะรับวัคซีนโควิดแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ เนื่องจากวัคซีนที่ใช้ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ยังเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดอาการป่วยรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิต ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อที่ดีที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แม้จะรับวัคซีนแล้วก็ตาม รวมทั้งการเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบๆ