สานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ กรุงเทพมหานคร ข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. ผู้ป่วยรายใหม่ในกรุงเทพมหานคร 216 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,687 ราย