จังหวัดที่มีคําสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 41 จังหวัด อัพเดทข้อมูล 12 เม.ย 2564 เวลา 20.00 น.