ประสิทธิภาพฟ้าทะลายโจร โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทความที่เกี่ยวข้อง