กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทย

พยากรณ์อากาศประจำวัน เสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ส่วนทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อฝุ่นละออง ในช่วงวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564 ในช่วงนี้ ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง และยังมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ ประกอบกับระดับเพดานการลอยตัวของอากาศยังอยู่ในระดับสูง และจุดความร้อนจากการเผามีน้อย ทำให้การสะสมฝุ่นละอองหรือหมอกควันทุกภาคของประเทศมีน้อย สำหรับภาคใต้มีลมพัดปกคลุมต่อเนื่องและมีฝนตกบางพื้นที่ ทำให้การสะสมฝุ่นละอองมีน้อยตลอดช่วงสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 มีแผ่นดินไหวขนาด 3.8 เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด