“กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย”มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่และจันทบุรี

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์ในฐานะประธานกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยเปิดเผยวันนี้ว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด19ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนรัฐบาลต้องให้เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยเป็นการเร่งด่วน ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยซึ่งมีคำขวัญประจำกลุ่มว่า”เราไม่ทิ้งกัน”จึงร่วมใจกันระดมสมทบเงินบริจาคโดยตั้งเป้าหมายจะมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทุกภาคเพื่อใช้ในการซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคโดยในวันที่13พ.คนี้จะให้ตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000บาทให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือและอีก100,000บาทมอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีของภาคตะวันออกและเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งก็จะมอบให้อีก1แสนบาท จากนั้นจะทะยอยมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางต่อไป

“แม้จะเป็นเงินไม่มากแต่เราทำด้วยใจที่ห่วงใยคนไทยที่ประสบโรคภัยไข้เจ็บและต้องการให้กำลังใจการทำงานของแพทย์พยาบาลและทุกคนที่ทุ่มเททำงานในการต่อสู้กับโควิด19 เราต้องไม่ทิ้งกันในยามทุกข์ เอื้ออาทรและแบ่งปันต่อกันครับ”ดร.เฉลิมชัย กล่าว