สร้าง “นักชลกร” ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำในชุมชน เปิดสอนรุ่น 1 มิถุนายนนี้ ให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 2 จากขวา) โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ดร.ปริเวท วรรณโกวิท (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) ให้การต้อนรับคุณธเนศ ธนิศรี (ที่ 2 จากขวา) Board of Director American Groundwater Solution (AGS) และคุณ Elizabeth Chai (ที่ 3 จากขวา) World Class filmmaker จาก National Geographic ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย พร้อมเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมเเนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยหลักสูตร “ชลกร” รุ่น 1 ได้ผ่านการอนุมัติและพร้อมเปิดสอนในเดือนมิถุนายนนี้เป็นปีการศึกษาแรก นำร่องปวส. 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)