กระทรวงอุดมศึกษาฯชี้ฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,712 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 48.527 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.147 ล้านโดส

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,712 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 28.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 288 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 131 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 45.869 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (31.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 25.76 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,147,227 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 36.6%

? ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,712 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 527.25 ล้านโดส (18.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 287.79 ล้านโดส (44.9%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 226.33 ล้านโดส (25.5%)

4. อินเดีย จำนวน 200.49 ล้านโดส (7.3%)

2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (62.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

2. อิสราเอล (58.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (57.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

4. บาห์เรน (54%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

5. สหราชอาณาจักร (46%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

6. ชิลี (45.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

7. สหรัฐอเมริกา (44.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso

8. กาตาร์ (42.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)

9. ฮังการี (41.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

10. อุรุกวัย (37.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)

3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 53.76%

2. อเมริกาเหนือ 20.13%

3. ยุโรป 17.68%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.5%

5. แอฟริกา 1.68%

6. โอเชียเนีย 0.25%

4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

1. สิงคโปร์ จำนวน 3,728,869 โดส (31.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

2. กัมพูชา จำนวน 4,005,373 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm

3. ลาว จำนวน 750,783 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V

4. อินโดนีเซีย จำนวน 25,760,831 โดส (4.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac

5. มาเลเซีย จำนวน 2,583,048 โดส (3.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac

6. บรูไน จำนวน 33,850 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. ไทย จำนวน 3,147,227 โดส (2.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,097,425 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

10. เวียดนาม จำนวน 1,027,659 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,598,907 โดส จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 3,147,227 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 2,157,609 โดส

-เข็มสอง 989,618 โดส

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ข้อมูล : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)