องค์การอนามัยโลก(WHO)อนุมัติวัคซีน Sinovac สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นวัคซีนจีนตัวที่ 2

องค์การอนามัยโลก(WHO)อนุมัติวัคซีน Sinovac สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นวัคซีนจีนตัวที่ 2

– ประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่ 51%-84% (ของอินโดนีเซีย ผลทดสอบในโลกจริงอยู่ที่ 94%)

– ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 100%

– เชื่อได้ว่า สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุได้ และไม่ได้มีความแตกต่างเรื่องผลข้างเคียงระหว่างกลุ่มอายุน้อยกับสูงอายุ (แต่ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่มาก เพราะคนแก่เข้าร่วมการทดลองน้อย จึงทำให้ใช้เวลาพิจารณานาน และขอให้ประเทศต่างๆที่ใช้ ช่วยส่งข้อมูลของผู้สูงอายุมาเพิ่ม)

WHO ชมว่า ข้อดีของ Sinovac คือ เก็บง่าย (ไม่ต้องใช้ความเย็นสูง ตู้เย็นธรรมดาก็ใช้ได้ และเก็บได้ถึง 2 ปี) และยังบอกว่า รับรอง Sinovac แล้วนะ รีบไปเข้าร่วม COVAX เลย ประเทศต่างๆจะได้รับวัคซีนมากขึ้น

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3,440 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,353 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,087 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,843 ราย ผู้ป่วยสะสม 136,599 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 38 ราย