พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 05.00 น.

16 – 23 มิ.ย. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝน/ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง 16-17 มิ.ย. มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก 18 – 23 มิ.ย. 64 ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง