เขื่อนป่าสักฯน้ำแห้ง เหลือ 11 % ส่อแล้งหน้าฝน ผอ.ชลประทานที่ 10 เตือนชาวภาคกลางใช้น้ำอย่างประหยัด กรมชลประทานเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยชาวเพชรบูรณ์แก้ปัญหาแล้ง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ในหลวงที่ 10 ทรงสืบสานต่อยอดตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยให้ราษฎรบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบน มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง  โดยเฉพาะที่บ้านเขาขาด อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ราษฏรเกือบทั้งตำบล ขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคทุกปีในช่วงฤดูแล้ง จึงได้เร่งรัดแผนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดความจุ 15.68 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2565

นอกจากนี้ยังเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอเขาค้อ  ขนาดความจุ10.67 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บห้วยน้ำสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บ้านท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก ขนาดความจุ 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทั้ง 3 โครงการมีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 – 2567

ด้านนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลืออยู่แค่ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร จากที่เคยมีมากถึง 906 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือน้ำในเขื่อนเหลือแค่เพียงร้อยละ 11 เท่านั้น และถือว่าน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้ว่าจะเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ช่วงนี้ฝนยังน้อยกว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมา น้ำน้อยใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดภัยแล้งในปีที่แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ยังไม่ดีขึ้น น้ำค่อนข้างน้อย

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 กล่าวด้วยว่า ขอฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคกลางให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนเกษตรกรขอให้ประคับประคองพืชผลทางการเกษตร ใช้น้ำอย่างมีค่า เพื่อให้ผลผลิตเสียหายน้อยที่สุด และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรปันน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ แต่ยืนยันยังมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน