ศบค. เห็นชอบผ่อนคลายมาตรการ จัดแบ่งเขตตามระดับความรุนแรงระบาดโควิด-19 หรือโซนสีกำหนดแดงเข้ม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ นั่งร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยหลังจากการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ได้มีพิจารณาปรับพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจกรรม สถานที่ต่างๆ หรือมาตรการคลายล็อก การจัดแบ่งโซนพื้นที่ ศบค.กำหนด 4 ระดับ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มี 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส

ส่วนพื้นที่ควบคุม มี 9 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม  และ อีก 53 จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง  สำหรับมาตรการผ่อนคลายของแต่ละพื้นที่

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) รวมกลุ่มกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน ร้านอาหารเปิดได้ ไม่เกิน 23.00 น. (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน) และร้านที่ติดแอร์ นั่งได้ไม่เกิน 50% สถานที่แข่งขันกีฬา, ที่เล่นกีฬา ยังปิด ยกเว้นการเล่นกลางแจ้ง หรือที่มีอากาศถ่ายเท

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รวมกลุ่มกิจกรรมได้ไม่เกิน 100 คน ร้านอาหารเปิดได้ ไม่เกิน 23.00 น. (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)สถานที่แข่งขันกีฬาเปิดได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น.

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวมกลุ่มกิจกรรมได้ไม่เกิน 150 คน บริโภคในร้านอาหารได้เปิดได้ตามปกติ (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน) สถานที่แข่งขันกีฬาเปิดยริการได้ทุกประเภท

พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีเหลือง) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม มากกว่า 200 คน บริโภคในร้านอาหารได้เปิดได้ตามปกติ

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม มากกว่า 300 คนบริโภคในร้านอาหารได้เปิดได้ตามปกติ

บทความที่เกี่ยวข้อง