รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร จ.อุทัยธานี ผลิตเป็นยาทางเลือกร่วมรักษาโควิด 19

ที่จังหวัดอุทัยธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีเปิด (Kick Off) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด 19 ของสมาชิกสหกรณ์อุทัยธานี พร้อมมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน 8 อำเภอเพื่อนำไปปลูก และร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์พื้นเมือง สายพันธุ์พิษณุโลก 5-4 และสายพันธุ์พิจิตร 4-4

นายอนุทิน เปิดเผยว่า ผลจากการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้รักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย และไม่มีภาวะปอดอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และแทบไม่พบผลข้างเคียงอีกด้วย ขณะนี้ได้บรรจุยาฟ้าทะลายโจรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ โดยขอให้ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูปเข้าสู่ตลาด โดยช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 มีแผนการส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์พิจิตร 4-4 , สายพันธุ์พิษณุโลก 5-4 และสายพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 828,500 ต้น ให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัด จังหวัดละ 10 ไร่ รวม 80 ไร่ ในพื้นที่จังหวัด อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และสงขลา

        “วันนี้เป็นการเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด 19 ของสมาชิกสหกรณ์อุทัยธานี ถือเป็นการคิกออฟส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้ รพ.สต.ในจังหวัดต่างๆ ปลูกด้วย ทั้งหมดเพื่อเพิ่มการใช้สมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรค เพิ่มปริมาณฟ้าทะลายโจรในตลาด ไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์จากการกักตุน ทำให้ราคามีความสมดุล ลดความตระหนกว่าจะขาดแคลนซึ่งยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะพยายามทุกวิถีทางให้มียา เวชภัณฑ์เพียงพอในการต่อสู้โควิด 19” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้กรมควบคุมโรคได้นำวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1 หมื่นโดสมาฉีดให้แก่ อสม.ให้ครบทุกคน เพราะถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ดูแลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่ยังไม่ป่วยแต่อาจติดเชื้อ หากพบผู้ติดเชื้อให้แจ้ง รพ.สต.ทราบ และกำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเร่งการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้เราเน้นกระจายวัคซีนไปภูมิภาคมากที่สุด เมื่อวานก็สามารถฉีดได้ 6 แสนกว่าโดส เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอุทัยธานีควรจังหวัดแรกๆ ที่ประกาศพ้นภัยโควิดได้

สำหรับฟ้าทะลายโจรเป็นไม้ล้มลุก สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่นำมาปลูกนั้นมีสารสำคัญแอนโดรกราโฟรไลด์สูง โดยปลูกแบบใช้กล้าช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ อัตราการใช้เมล็ด 15 กรัมต่อไร่ ได้ต้นฟ้าทะลายโจรออกดอกใกล้เคียงกันทั่วแปลง ให้สารสำคัญสม่ำเสมอ สะดวกในการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว เมื่อต้นมีใบจริง 6 ใบ ให้ย้ายปลูกลงแปลงขุดหลุมปลูกลึก 15 เซนติเมตร ปลูกห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ในระยะออกดอก 25-50% ของทั้งแปลงให้เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดส่วนเหนือดินห่างโคนต้น 4 ข้อหรือ 10 เซนติเมตร นำผลผลิตไว้ที่ร่ม เข้ากระบวนการตากแห้งเพื่อนำไปสกัดเป็นยาฟ้าทะลายโจร ส่งให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี นำไปผลิต ส่วนต้นตอดูแลรักษาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกฤดูต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง