นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าหนุนเยาวชนไทยสร้างชื่อตามรอย “ลิซ่า BLACKPINK” ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งครม. สนับสนุนเยาวชนไทย หลัง“ลิซ่า BLACKPINK” สร้างชื่อเสียงระดับโลก  ยันพร้อมสนับสนุนเยาวชนไทย สั่งราชการ พลิกโฉมประเทศ ตามวิสัยทัศน์นายกฯ

ลิซ่า วงแบล็คพิงค์ ได้ให้ความสำคัญของวัฒนธรรม สร้างชื่อเสียงระดับโลก แต่ยังไม่ลืมวัฒนธรรมไทย นำไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ทางรัฐบาลจึงพร้อมสนับสนุนเยาวชน และคนไทยที่มีความสามารถ เป็นที่ชื่นชม รัฐบาลจะส่งเสริมเต็มที่

นายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิใจนักออกแบบไทยนำวิจิตรศิลป์ของไทยในแขนงต่าง ๆ  มาสร้างสรรค์ร่วมกับอุตสาหกรรมบันเทิงสมัยใหม่ ซึ่งถือว่าตรงกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ของรัฐบาล  โดยส่วนหนึ่งคือการผลักดัน  “Soft Power” ไทยในแขนงต่างๆกว่า 15 สาขา

โดยวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่

1) อาหาร (Food)

2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)

3) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion)

4) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting)

5) เทศกาลประเพณีไทย (Festival)

ขณะเดียวกันก็ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยใน 15 สาขาด้วย คือ

1) งานฝีมือและหัตถกรรม 2) ดนตรี  3) ศิลปะการแสดง

4) ทัศนศิลป์ 5) ภาพยนตร์ 6) การแพร่ภาพและกระจายเสียง

7) การพิมพ์  ซอฟต์แวร์ 9) การโฆษณา

10) การออกแบบ 11) การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม 12) แฟชั่น

13) อาหารไทย 14) การแพทย์แผนไทย 15) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

“ท่านนายกฯชื่นชมความสำเร็จของศิลปินไทย ทุกสาขาศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ ออกแบบดีไซน์ รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง มุ่งมั่น ทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนัก จนประสบความสำเร็จ เชื่อว่าจะช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ในการนำศิลปวัฒธรรมไทยมาสร้างสรรค์เป็น soft power เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ในระดับโลก”