กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิฯ ลงพื้นสำรวจสภาพปัญหาลำห้วยน้ำพุ พื้นที่โรงงานที่สร้างความเดือดร้อนให้ปคนราชบุรี เพื่อเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่จังหวัดราชบุรีวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ โฆษกกรรมาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น การบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพกรณีศึกษา “ชุมชนตำบลน้ำพุ จังหวัดราชบุรี”

โดยได้ประชุมหารือในประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนน้ำพุและชุมชนใกล้เคียง โดยประชุมร่วมกับอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาลำห้วยน้ำพุ และพื้นที่โรงงานที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่