มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเวลา 10.00น. ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เช่น ดร.กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รศ.ดร.สุทธิมา ชำนาญเวช  และตณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายภัตาหารเพลถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม

ในการนี้สมเด็จพระธีรญานมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์และคณะสงฆ์ รวม ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์