5 ขั้นตอนทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท

กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันแรก โดยมี 5 ขั้นตอน สามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com ดังนี้

1.เลือกเมนู พร้อมกดยื่นทบทวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น โดยให้
กรอกบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน รวมถึงวัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น

2.อ่านข้อตกลงและให้ความยินยอม เลือกยอมรับ คลิกยืนยันและดำเนินการต่อ

3.กรอกข้อมูลคำขอยื่นทบทวนสิทธิ์ เลือกยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล และคลิกยืนยันและดำเนินการต่อ

4.ยืนยันการทำรายการ ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ใส่ รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนกรณีลงทะเบียนด้วย เบอร์โทรศัพท์บ้านให้ใส่เบอร์ โทรศัพท์บ้านและรหัสไปรษณีย์ ที่ลงทะเบียนไว้และคลิกยืนยัน

5.ยื่นทบทวนสิทธิ์สำเร็จ หน้าจอจะแสดงผล เครื่องหมายถูกต้อง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

หลักฐานที่ต้องเตรียมยื่น ประกอบด้วย เอกสารและรูปถ่ายสำหรับยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ รูปถ่ายสถานประกอบการ ร้านค้า รูปถ่ายตนเอง บัตรประชาชน สัญญาเช่าร้าน สถานที่ทำงานตามอาชีพที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะมีการคัดแยกข้อมูลตามรายจังหวัด และอาจมีการลงตรวจสอบพื้นที่ว่าข้อมูลจริงหรือไม่

ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน ในกรณีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือน พ.ค. 63 โดยผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน 10,000 บาท เพราะได้รวมเงินเยียวยา 5,000 บาท ของเดือน เม.ย. ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง