“บุรีรัมย์”วางกฎเหล็ก BURIRAM HEALTHY MODEL “เปิดบ้าน ปิดเมือง” 1 พ.ค.

BURIRAM HEALTHY MODEL
สำหรับเจ้าของร้านอาหาร
ข้อปฏิบัติของร้านอาหารต่างๆ
ที่จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค.
ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

เมื่อท่านจัดเตรียมร้านค้าตามมาตรการแล้ว
จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจความเรียบร้อย และอนุมัติให้เปิดร้านได้

BURIRAM HEALTHY MODEL
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัด
ข้อปฏิบัติของร้านค้าต่างๆ
ที่จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้
ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

เมื่อท่านจัดเตรียมร้านค้าตามมาตรการแล้ว
จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจความเรียบร้อย และอนุมัติให้เปิดร้านได้