นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน Coding โรงเรียนวัดเวฬุวัน

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน Coding โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดชียงใหม่ ระบุมีความสุขที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Coding ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจัทัล หรือ DEPA ภาคเหนือตอนบน รวมถึงร่วมทดลองเรียนวิชา CODING ร่วมกับเด็กนักเรียนชั้น หลังจากนั้นจึงเยี่ยมชมการเรียนรู้นอกห้องเรียน Digital Bus และพบปะนักเรียน และดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยมีมวลชนจากอำเภอสารภี มาคอยให้กำลังใจและต้อนรับนายกรัฐมนตรี

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ชุมชนท้องถิ่น โดยมีชาวชุมชนยั่งยืน บ้านเชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการที่สร้างานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดการติดยาเสพติดในชุมชน

โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มาตรการทางสังคมที่สำคัญคือการที่ทุกคนร่วมกันดูแลสังคม ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความไม่ปกติเกิดขึ้นทั้งด้านค่าครองชีพ และราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นผลกระทบกับทุกประเทศ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด และขอให้ประชาชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใข้ในการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมว่าการลงพื้นที่ลงพื้นที่ครั้งนี้รู้สึกอย่างไร นายกรัฐมนตรีระบุว่า รู้สึกมีความสุขดีและไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติมเพราะที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ทำงานได้ดีอยู่แล้ว