สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,359 ราย ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อรวม 20,806,983 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,359 ราย หายป่วยแล้ว 3,169 รายเสียชีวิตสะสม 58 ราย สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาการรุนแรง 64,607 ราย รักษาหายแล้ว 13,706,678 ราย เสียชีวิต 747,258 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกาจำนวน 5,360,302 ราย
2. บราซิลจำนวน 3,170,474 ราย
3. อินเดียจำนวน 2,395,471 ราย
4. รัสเซียจำนวน 902,701 ราย
5. แอฟริกาใต้จำนวน 568,919 ราย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 3,359 ราย