ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดีขึ้นต่อเนื่อง หยุดยาวต่อลมหายใจผู้ประกอบการท่องเที่ยว

รองปธ.สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพ เผยท่องเที่ยวดีขึ้นต่อเนื่องหยุดยาวต่อลมหายใจผู้ประกอบการท่องเที่ยว ยิ่งรัฐบาลต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เข้ามาช่วงเข้าไฮซีซั่น การท่องเที่ยวการใช้จ่ายต่างๆ มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบภาคบริการด้านการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น ที่คาดหวังยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเติมเต็ม ฟื้นคืนกลับมาเหมือนช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ไม่กังวลเพราะการติดเชื้อต้องสัมผัสใกล้ชิด ไม่เหมือนการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ติดเชื้อง่าย จนเกิดผลกระทบไปทั่วโลก

สีหเดช เจียเจษฎา รองประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ)

นายสีหเดช เจียเจษฎา รองประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ) และนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ในห้วงวันหยุด 2 ช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศการท่องเที่ยวในภาคเหนือดีขึ้นต่อเนื่องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของหลายจังหวัดของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงมาช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถส่วนตัว เช่ารถนำเที่ยว เข้ามาในพื้นที่ รวมไปนักท่องเที่ยวต่างชาติทางยุโรปและอเมริกา เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปต่อเนื่องทุกวัน

อย่างไรก็ตามทิศทางการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยต่อลมหายใจ ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ที่ค่อยเริ่มกลับมา ผู้ประกอบที่ตัดสินใจจะกลับมาประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ หรือ100 % ในการกลับมาลงทุนอีกครั้ง สิ่งที่ยังรอคือนักท่องเที่ยวจีน รอทางรัฐบาลจีนได้เปิดประเทศให้ชาวจีนได้ออก จะช่วเติมเต็มการท่องเที่ยวที่ขาดหายไปนานเกือบ 3 ปีฟื้นกลับมาเหมือนช่วงก่อนเกิดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สวนการแพร่ระบาดของเชื้อฝีดาษลิง จากการสอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ไม่กังวลเพราะการติดเชื้อต้องสัมผัสใกล้ชิด ไม่เหมือนการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ติดเชื้อง่าย จนเกิดผลกระทบไปทั่วโลก