ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ พักชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ พัก/ลดดอกเบี้ย