นายกรัฐมนตรีนำคณะถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นมัสการเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 13.20 น. ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะประกอบด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และกราบนมัสการพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายกรัฐมนตรีขอพรให้ประชาชนและประเทศมีความสุข ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ด้วยความรักความสามัคคี

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางต่อไป ณ สะพานคลองหน้าเมือง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจการบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งหากปริมาณฝนสะสม 2 วัน บริเวณต้นน้ำคลองท่าดี เกิน 250 มิลลิเมตร จะเกิดน้ำป่าไหลลงจากต้นน้ำมารวมกัน เกินความจุลำน้ำ ทำให้เกิดน้ำไหลล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งของคลองท่าดีก่อนเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช และไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงดันน้ำในคลองหัวทรุด คลองท่าซัก ทำให้การระบายน้ำออกจากตัวเมืองลงสู่ทะเลมีข้อจำกัด ระบายน้ำได้ช้า ส่งผลให้น้ำไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง ซึ่งศักยภาพของลำน้ำ ที่ผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช รับปริมาณน้ำในอัตราการไหลได้ไม่เกิน 268 ลบ.ม./วินาที จากสถิติปี 2563 ผ่านมาพบว่า มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองท่าดีเฉลี่ยในปริมาณที่มากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที (ศักยภาพท้ายฝายท่าดี 750 ลบ.ม./วินาที) เกินศักยภาพของคลองที่จะรับได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประจำเกือบทุกปี

นายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งเรื่องการระบายน้ำหากเกิดน้ำท่วมขัง เพื่อลดความเดือดร้อน ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหา รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทั้งเรื่องเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาในภาพรวม พร้อมย้ำถึงการดูแลรักษาคลองอย่าให้ตื้นเขิน กำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล หน่วยงานราชการส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผนเตรียมการพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอดเวลา

ทั้งนี้  บริเวณโดยรอบ มีประชาชนมาชูป้ายให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีบอกให้สู้ ๆ ทำงานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติต่อไป นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังใจจากประชาชน ขอให้ร่วมมือกับรัฐบาลแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง ปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่น้ำใจของทุกคนสำคัญที่สุด

นายกฯ ตรวจแผนการป้องกันอุทกภัย  ณ บริเวณถนนพุทธภูมิ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจแผนการป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเตรียมแผนรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสู่ภาคใต้ โดยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ภาคใต้จะประสบปัญหาน้ำท่วมช้ากว่าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย ที่ผ่านมารัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วบางส่วน จึงขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากส่วนราชการ พร้อมวางแผนจัดอันดับความสำคัญในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหากมวลน้ำไหลมามากจนประสบปัญหาน้ำท่วม เพื่อลดความสูญเสียของทรัพย์สิน รวมถึงเตรียมอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่ทางส่วนราชการเตรียมไว้

ในส่วนของการเยียวยา นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการเร่งสำรวจความเสียหาย จ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็ว ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง ประเทศไทยประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ฝากให้ส่วนราชการ ส.ส.ในพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำแสดงความห่วงใยสถานการณ์โควิด -19 ขอให้ประชาชนคนไทยสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา กลับบ้านล้างมือ อาบน้ำให้สะอาด ส่วนตัวอยากอยู่ใกล้ชิดกับทุกคนให้มากขึ้น แต่ต้องเว้นระยะห่าง ถึงไม่ได้ใกล้ชิดกันมาก คนใต้ใจถึงใจอยู่แล้ว คนเมืองคอนรักกันเหนียวแน่น คนใต้รักใครรักจริง เราทุกคนต้องอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคี อย่าให้ใครมาทำลายตรงนี้ได้ สังคมต้องอยู่ด้วยกันด้วยสถาบันครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้อง เหล่านี้คือสันหลังของประเทศไทย และมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยของเรา เราจะต้องร่วมมือกันเดินหน้าประเทศต่อไปด้วยความรัก ความสามัคคี  ไม่เกลียดชัง ไม่ให้ร้ายซึ่งกันและกัน และฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้าง นายกรัฐมนตรีอยากจะบอกว่า “รักจังฮู้” เพราะคิดถึงจึงมาหา

นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะครู นักเรียน ประชาชนให้การต้อนรับ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงาน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 500 แห่ง ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน คนพิการ และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ เพื่อไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

นายกรัฐมนตรี กล่าวให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใต้ ซึ่งงานทุกอย่างมีความก้าวหน้าโดยลำดับ รัฐบาลมีการดูแลประชาชนทุกกลุ่มด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในหลายด้าน ทั้งการค้าขาย แรงงาน การตลาด การบริการประชาชนต่าง ๆ โดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ในการบริหารให้ตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้การดำเนินการเน็ตประชารัฐก็เข้าถึงประชาชนจำนวนมาก และจะมีการขยายต่อไปให้ทั่วถึงมากขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เช่น การค้าออนไลน์ และการเข้าถึงความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการปลูกพืช และการเกษตรต่าง ๆ โดยการปลูกพืชต้องทำในพื้นที่ที่ถูกต้อง เพราะในปัจจุบันและอนาคต การดำเนินการทุกอย่างจะมีการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวให้ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ว่ารัฐบาลจะเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ครบโดยเร็ว และให้มากที่สุดตามเป้าหมายที่กำหนด รวมไปถึงการบูสท์วัคซีนให้กับประชาชนในระยะต่อไป และถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือให้สะอาดเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดไปสู่บุคคลอื่นด้วย

สำหรับปัญหาอุทกภัย รัฐบาลบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขณะนี้บางโครงการก็แล้วเสร็จ แต่มีบางโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าน้ำท่วมจะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับปี 2554 เนื่องจากรัฐบาลมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลง ควบคู่กับการพิจารณาดำเนินแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝน และพายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ยืนยันว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ แต่ก็ขอให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมตัวเองไว้ด้วย เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงที สำหรับการเดินทางมานครศรีธรรมราชวันนี้ก็เพื่อมาติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำภาคใต้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์จากอิทธิพลจากลมมรสุมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและดาวเทียม THEOS-2 ติดตามสภาพอากาศ รวมไปถึงการดูแลเรื่องเกษตร น้ำ ในทุกมิติ และการศึกษาออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลได้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

นายกรัฐมนตรีฝากให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันกับรัฐบาล “พลิกโฉมประเทศไทย” เพื่อให้ประเทศไทยออกจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพความเข้มแข็งในพื้นที่ที่มีอยู่ร่วมขับเคลื่อนควบคู่กับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมหลังการแพร่ะระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้กลับไปสู่จุดเดิมอีกและให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

นายกรัฐมนตรียังชื่นชมชาวนครศรีธรรมราชที่มีความรักดูแลซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็ง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งฝากให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจ ขอให้รักษาไว้ตลอดไป เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธีกดปุ่มเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน ก่อนเดินเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงวัฒนธรรม จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง พร้อมพบปะประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ระหว่างการเยี่ยมชม นายกรัฐมนตรีได้แนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะที่ขายออนไลน์ ให้เพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น