ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.ลงพื้นตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งอาคารเรียนและโรงอาหาร กำชับเน้นความปลดภัยของนักเรียน

วันหยุดเราไม่หยุด… สุดๆเพราะห่วงเธอวันที่ 14 ก.พ. 64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เดินทางลงพื้นที่ในวันหยุดราชการ เพื่อให้กำลังใจคุณครูที่มาเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 15 ก.พ. 64 ตรวจเยี่ยมอาคารบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม ตรวจมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น จุดตรวจวัดอุณหภูมิ ฉากกั้นบริเวณโต๊ะอาหาร และกำชับในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน รวมไปถึงอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้าและประปา พร้อมให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา