ตอนนี้สายด่วน 1330 ได้ขึ้นระบบหาเตียงเรียบร้อยแล้ว ประชาชนท่านใดมีปัญหาเรื่องเตียงโทรได้ทันทีครับ เราประสาน รพ เอกชน เครือข่ายหลักไว้หมดแล้ว