ผู้บัญชาการทหารเรือส่งสาร แสดงความห่วงใย ต่อกองทัพเรืออินโดนีเซีย กรณีเรือดำน้ำ ขาดการติดต่อ

นาวาเอกปิยะศักดิ์  นิลนิมิตร  รองเลขานุการกองทัพเรือ  ในฐานะรองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่เรือดำน้ำ   ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย  ได้ขาดการติดต่อระหว่างการฝึกซ้อมบริเวณตอนเหนือของเกาะบาหลี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมานั้น พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้แก่ กองทัพเรืออินโดนีเซีย ในการค้นหา    โดยมีใจความสำคัญ ว่า  กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินโดนีเซียมีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นเวลาระยะเวลายาวนาน โดย กองทัพเรือขอส่งความปรารถนาดีมายังกองทัพเรืออินโดนีเซีย   และพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพเรืออินโดนีเซีย