ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทมอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติการป้องกันโควิด-19

ที่โรงพยาบาลชัยนาทเนรนทร อ.เมือง จ.ชัยนาท  นายสมบูรณ์  ศิริเวช  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรณัฎฐ์  ผันผ่อน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท นางจุฬาภร  ศิริเวช  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ข้าราชการตำรวจจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบชุด PPE จำนวน 180 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 800 ชิ้น น้ำดื่ม 1,000 ขวด และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้กับ นพ.พรเพชร  นันทวุฒิพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตามโครงการบำรุงขวัญ ปันน้ำใจ ตำรวจชัยนาท เพื่อสนับสนุนในภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

พล.ต.ต.วรณัฎฐ์  ผันผ่อน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท  เปิดเผยว่า วันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกับทางจังหวัดชัยนาท เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบ ชุด PPE หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้กับทาง รพ.ชัยนาทนเรนทร เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการป้องกันตัวเองของทีมแพทย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการยัง รพ.ชัยนาทนเรนทร ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทจึงร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้