มาตรการ LOCKDOWN เฉพาะพื้นที่ 6 จังหวัด : กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.)ประกาศ “ล็อกดาวน์” พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เฉพาะพื้นที่ 6 จังหวัด : กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร  เริ่ม 12 ก.ค. 64

1. ราชการ/เอกชน WFH มากที่สุด ยกเว้นงานบริการประชาชน

2. ระบบขนส่งสาธารณะ งดดำเนินการเวลา 21.00 – 04.00 น.

3. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 – 04.00 น.

4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดเฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์  ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน เปิดถึง 20.00 น.

5. ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม เปิดถึง 20.00 น.  (ห้ามบริโภคในร้าน)

6. ปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม

7. สวนสาธารณะ เปิดให้ออกกำลังกาย ถึง 20.00 น.

8. ห้ามรวมกลุ่มที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 คน

เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายและดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด

ที่สุด

มาตรการ LOCKDOWN พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา