ยอดติดโควิด-9 รวม ATK จำนวน 45,398 ราย

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

รวม 21,162 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 21,060 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 102 ราย

ผู้ป่วยสะสม 824,422 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 23,159 ราย

หายป่วยสะสม 625,604 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 230,459 ราย

———————

เสียชีวิต 65 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19